Program dobrowolnych odejść to oczywiście o wiele bardziej przyjazna forma redukcji załogi – w porównaniu na przykład ze zwolnieniami grupowymi. W tym pierwszym przypadku inicjatywa należy do pracownika, który w zależności od swojego stażu, może uzyskać często